Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Online επιμορφωτικό σεμινάριο «Τα δικαιώματα των διοικουμένων στην πράξη»

Online επιμορφωτικό σεμινάριο «Τα δικαιώματα των διοικουμένων στην πράξη»

Προς κ. Ιωάννα Τσιάκα,
Διευθύνουσα Πρόεδρο του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κοζάνης

Αξιότιμη κ. Πρόεδρε,
Το Εργαστήριο Μελέτης για τη Διαφάνεια, τη Διαφθορά και το Οικονομικό Έγκλημα (ΕΜΔΔΟΕ) ως ερευνητική και διδακτική μονάδα της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ, διοργανώνει για δεύτερη χρονιά το εκπαιδευτικό σεμινάριο «Τα δικαιώματα των διοικουμένων στην πράξη», προκειμένου να επιμορφώνονται δικηγόροι, ασκούμενοι, στελέχη της δημόσιας διοίκησης, ακόμη και δικαστικοί λειτουργοί στο πεδίο των δύσκολων σχέσεων διοίκησης και διοικουμένων. Το πρόγραμμα διάρκειας 55 διδακτικών ωρών, θα διεξαχθεί στο διάστημα 26.1.2024 έως 8.3.2024 και θα υλοποιηθεί με την μέθοδο  της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, μέσω της πλατφόρμας ΖΟΟΜ, παρέχει 4 ECTS και τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο πρωί (https://websites.auth.gr/anticorruptionlab/actions/anticorruptionlab-actions-dikaiomata-dioikoumenwn2/).
Πρόκειται για μια προσπάθεια ενίσχυσης της «διαφάνειας από τα κάτω», με την επιμόρφωση της κοινότητας των νομικών, γι’ αυτό σας παρακαλώ να στηρίξετε την διενέργειά του, ενημερώνοντας καταρχάς τα μέλη του Δικαστηρίου, αλλά και αναρτώντας την σχετική ανακοίνωση στον ιστότοπό του (σας επισυνάπτω την αφίσα του προγράμματος).
Εκ μέρους του Προέδρου του Εργαστηρίου, αν. καθηγητή Θ. Παπακυριάκου και όλων των μελών του, σας ευχαριστώ θερμά εκ των προτέρων.
Με τιμή,
Ιφιγένεια Καμτσίδου
Ακαδημαϊκά υπεύθυνη του προγράμματος
Αν. καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου


Εργαστήριο Μελέτης για τη Διαφάνεια,
τη Διαφθορά και το Οικονομικό Έγκλημα

Νομική Σχολή
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Research Institute for Transparency,
Corruption and Financial Crime
Law School
Aristotle University of Thessaloniki
Πανεπιστημιούπολη – University Campus
54124 Θεσσαλονίκη – Thessaloniki
e-mail: [email protected]
https://websites.auth.gr/anticorruptionlab/
Διευκρίνιση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Οι πληροφορίες που συμπεριλαμβάνονται σε αυτό το μήνυμα είναι εμπιστευτικές και η χρήση τους επιτρέπεται μόνον από τον αναφερόμενο παραλήπτη. Εάν έχετε λάβει το παρόν μήνυμα από λάθος και δεν είστε ο προοριζόμενος παραλήπτης, σας ενημερώνουμε ότι αποκάλυψη, αναπαραγωγή, διανομή ή οποιασδήποτε άλλης μορφής χρήση των περιεχομένων του παρόντος μηνύματος απαγορεύεται. Επίσης παρακαλείσθε να αποστείλετε το αρχικό μήνυμα στην διεύθυνση του αποστολέα, καθώς και στη συνέχεια να  διαγράψετε το μήνυμα από το σύστημά σας.
Η επικοινωνία μέσω Internet δεν είναι ασφαλής και επομένως το ΑΠΘ δεν  φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημιά που προκλήθηκε από την χρήση του παρόντος ή των συνημμένων του λόγω ιών που έχουν περάσει σε αυτά.
Σας Ευχαριστούμε,
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης