Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Ολομέλεια ΣΤΕ – Συνταγματική η διάταξη για το απαράδεκτο λόγω μη προσκόμισης γραμματίου προείσπραξης

Ολομέλεια ΣΤΕ – Συνταγματική η διάταξη για το απαράδεκτο λόγω μη προσκόμισης γραμματίου προείσπραξης