Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Νόμος 4764/2020 για τη λειτουργία των Δικαστηρίων από 01-01-2021 έως 31-3-2021 (συνημ).

Νόμος 4764/2020 για τη λειτουργία των Δικαστηρίων από 01-01-2021 έως 31-3-2021 (συνημ).

Προς ενημέρωσή σας, επισυνάπτουμε το Ν.4764/2020 (Α΄256), με τον οποίο, μεταξύ άλλων, ρυθμίζονται (άρθρα 157 επ. ) θέματα λειτουργίας των δικαστηρίων για το διάστημα από 01-01-2021 έως 31-3-2021.

ΕΚ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ Δ.Σ.Κ.