Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Νέος Νόμος 4331/Φ.Ε.Κ. 69/τ. Α/02-07-2015

Νέος Νόμος 4331/Φ.Ε.Κ. 69/τ. Α/02-07-2015

Αφορά όλους τους ασφαλισμένους του Ενιαίου Ταμείου μας. Ιδιαίτερη μνεία επίλυσης των θεμάτων που απασχολούν το Νομικό κόσμο της χώρας γίνεται στα άρθρα 37 – 39, του Νόμου.