Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

ΝΕΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΒΙΝΤΕΟ ΑΠΟ 1/5/2022: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΠΤΕΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΑ ΚΓ ΚΑΙ ΥΠΟΚ/ΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛ. ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

ΝΕΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΒΙΝΤΕΟ ΑΠΟ 1/5/2022: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΠΤΕΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΑ ΚΓ ΚΑΙ ΥΠΟΚ/ΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛ. ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

Σε συνέχεια της αποστολής  εκπαιδευτικού υλικού για την υποστήριξη των επαγγελματιών , σας ενημερώνουμε ότι στον σύνδεσμο  που ακολουθεί   θα βρείτε  βίντεο με τη νέα διαδικασία που θα ισχύει ΜΕΤΑ την 1/5/2022 για τους δικηγόρους  σχετικά με την ηλεκτρονική υποβολή των εγγραπτέων πράξεων  στα Κτηματολογικά Γραφεία και Υποκαταστήματα  του Ελληνικού Κτηματολογίου

Δεδομένου  ότι από 1/5/22 η ηλεκτρονική υποβολή των παραπάνω εγγραπτέων πράξεων θα γίνεται μόνο ηλεκτρονικά, παρακαλούμε όπως  ενημερώσετε εγκαίρως τα μέλη σας για το νέο βίντεο ώστε να εξοικειωθούν με τη διαδικασία που θα ισχύσει .

 

Προτείνουμε να το αναρτήσετε στην ιστοσελίδα σας  σε εμφανές σημείο μαζί με το υφιστάμενο βίντεο ,  επισημαίνοντας ότι θα ισχύει μετά την 1/5/22

Απευθείας σύνδεσμος https://www.youtube.com/watch?v=0qRzN06-IFo

 

Με εκτίμηση

 

Φ. Βακαλοπούλου

Πρ. Τμ. Ανάπτυξης και Τεχν Υποστήριξης

Δ/νση Κτηματολογίου

Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο