Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Νέα ΚΥΑ για το χρονικό διάστημα από 12/2/2022 έως 21/2/2022 (06:00 π.μ.) (συνημ.)

Νέα ΚΥΑ για το χρονικό διάστημα από 12/2/2022 έως 21/2/2022 (06:00 π.μ.) (συνημ.)