Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Νέα ΚΥΑ για προσωρινή αναστολή εργασιών Δικαστηρίων έως και 15/05/2020 (συνημ).

Νέα ΚΥΑ για προσωρινή αναστολή εργασιών Δικαστηρίων έως και 15/05/2020 (συνημ).