Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Νέα ΚΥΑ έκτακτων μέτρων για το χρονικό διάστημα από 20/3/2021 έως 29/3/2021 (6:00 π.μ.) (συνημ.)