Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Μονομελές Πρωτοδικείο Κοζάνης: Πράξεις με αριθμό 21 και 22/2021 της κας Διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Κοζάνης – Προσδιορισμός υποθέσεων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κοζάνης που ματαιώθηκαν κατά τα χρονικά διαστήματα από 11/02 έως 25/02/2021 και από 11/03 έως 18/03/2021 αντίστοιχα (δύο συνημμένα έγγραφα).

Μονομελές Πρωτοδικείο Κοζάνης: Πράξεις με αριθμό 21 και 22/2021 της κας Διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Κοζάνης – Προσδιορισμός υποθέσεων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κοζάνης που ματαιώθηκαν κατά τα χρονικά διαστήματα από 11/02 έως 25/02/2021 και από 11/03 έως 18/03/2021 αντίστοιχα (δύο συνημμένα έγγραφα).