Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων Δυτικής Μακεδονίας: Δικάσιμος 11ης /03/2021.

Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων Δυτικής Μακεδονίας: Δικάσιμος 11ης /03/2021.

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΕΤΩΝ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 11ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

ΟΛΕΣ οι υποθέσεις του πινακίου  αποσύρονται δυνάμει της υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ
οικ.13805 από 3-3-2021 Κ.Υ.Α (Φ.Ε.Κ 843/3-3-2021).

Κοζάνη, 4 Μαρτίου 2021
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Αθανάσιος Παπακώστας