Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Μόνιμη Επιτροπή Δοκιμασίας Επάρκειας άρθρου 16 Κώδικα Δικηγόρων – Δοκιμασία Επάρκειας Απριλίου 2021: Πίνακας υποψηφίων ανά εξεταζόμενο αντικείμενο (συνημ).

Μόνιμη Επιτροπή Δοκιμασίας Επάρκειας άρθρου 16 Κώδικα Δικηγόρων – Δοκιμασία Επάρκειας Απριλίου 2021: Πίνακας υποψηφίων ανά εξεταζόμενο αντικείμενο (συνημ).