Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Μηνιαίες χορηγούμενες ενισχύσεις ΛΕΔΕ Οκτωβρίου 2015

Μηνιαίες χορηγούμενες ενισχύσεις ΛΕΔΕ Οκτωβρίου 2015

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ

Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Αχαρνών 29-10439 Αθήνα

Τηλ.:210-8822076/Φαξ:210-8822914

Εmail: [email protected]                                                                                

 

Αθήνα 11 Νοεμβρίου 2015

Αριθ. Πρωτ. 1953

Πληροφορίες: Δημ. Αντωνοπούλου

Ηλ. Μιχόπουλος

 

 

Προς

-τους Προέδρους των Δικηγορικών Συλλόγων-μελών του Λ.Ε.Δ.Ε.

-τον Πρόεδρο της Ένωσης Αμίσθων Υποθηκοφυλάκων Ελλάδος

-την Πρόεδρο του Συλλόγου Υπαλλήλων των Δικηγορικών Συλλόγων Επαρχίας

-όλα τα μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε.

 

 

ΘΕΜΑ: ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Λ.Ε.Δ.Ε.

 

 

Σας γνωρίζουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Λ.Ε.Δ.Ε., κατά το διάστημα 1/10/201531/10/2015, ενέκρινε και χορηγήθηκαν σε μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε., ενισχύσεις συνολικού ποσού 418.228,77 ευρώ, σύμφωνα με την παρακάτω ανάλυση:

 

Η.Χ.Ε. λόγω ασθενείας66.320,00 ευρώσε 46 μέλη
Η.Χ.Ε. ως επίδομα τοκετού16.800,00 ευρώσε 21 μέλη
Εφάπαξ ενίσχυση λόγω συνταξ/σης258.282,82 ευρώσε 25 μέλη
Εφάπαξ ενίσχυση λόγω ΜΟΑ13.714,29 ευρώ  σε 1 μέλος
Εφάπαξ ενίσχυση λόγω θανάτου62.400,00 ευρώ  σε 5 μέλη
Μηνιαία Χρηματική Ενίσχυση711,66 ευρώσε 3 μέλη

 

Μετά από τα παραπάνω, παρακαλούνται οι Δικηγορικοί Σύλλογοι-μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε. να αναρτήσουν την παρούσα ανακοίνωση στις ιστοσελίδες τους, για ενημέρωση των μελών τους.

 

 

Η Διευθύντρια του Λ.Ε.Δ.Ε.

 

       ΕΛΕΝΑ ΠΙΤΣΙΛΛΟΥ