Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Μηνιαίες χορηγούμενες ενισχύσεις Λ.Ε.Δ.Ε.

Μηνιαίες χορηγούμενες ενισχύσεις Λ.Ε.Δ.Ε.

Σας γνωρίζουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Λ.Ε.Δ.Ε., κατά το διάστημα 1/4/2015-30/4/2015, ενέκρινε και χορηγήθηκαν σε μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε., ενισχύσεις συνολικού ποσού 71.792,66 ευρώ, σύμφωνα με την παρακάτω ανάλυση:

Η.Χ.Ε. λόγω ασθενείας 4.440,00 ευρώ σε 9 μέλη
Η.Χ.Ε. ως επίδομα τοκετού 2.400,00 ευρώ σε 3 μέλη
Εφάπαξ ενίσχυση λόγω συνταξ/σης 58.190,48 ευρώ σε 5 μέλη
Εφάπαξ ενίσχυση λόγω θανάτου 5.652,17 ευρώ σε 1 μέλος
Μηνιαία Χρηματική Ενίσχυση 1.110,01 ευρώ σε 4 μέλη

 

Η Διευθύντρια του Λ.Ε.Δ.Ε.
ΕΛΕΝΑ ΠΙΤΣΙΛΛΟΥ