Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Μηνιαίες χορηγούμενες ενισχύσεις Λ.Ε.Δ.Ε.

Μηνιαίες χορηγούμενες ενισχύσεις Λ.Ε.Δ.Ε.

Σας γνωρίζουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Λ.Ε.Δ.Ε., κατά το διάστημα 1/4/2015-30/4/2015, ενέκρινε και χορηγήθηκαν σε μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε., ενισχύσεις συνολικού ποσού 71.792,66 ευρώ, σύμφωνα με την παρακάτω ανάλυση:

Η.Χ.Ε. λόγω ασθενείας4.440,00 ευρώσε 9 μέλη
Η.Χ.Ε. ως επίδομα τοκετού2.400,00 ευρώσε 3 μέλη
Εφάπαξ ενίσχυση λόγω συνταξ/σης58.190,48 ευρώσε 5 μέλη
Εφάπαξ ενίσχυση λόγω θανάτου5.652,17 ευρώσε 1 μέλος
Μηνιαία Χρηματική Ενίσχυση1.110,01 ευρώσε 4 μέλη

 

Η Διευθύντρια του Λ.Ε.Δ.Ε.
ΕΛΕΝΑ ΠΙΤΣΙΛΛΟΥ