Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018
Διεύθυνση
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 38, ΚΟΖΑΝΗ
Τηλέφωνο γραφείου
2461031629
Εταίροι
Π. ΣΑΒΒΙΔΟΥ
Δ. ΣΑΡΑΤΣΗΣ