Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

ΚΥΑ για την αναστολή λειτουργίας των Υποθηκοφυλακείων και των κτηματολογικών γραφείων καθώς και των υποκαταστημάτων της “Ελληνικό Κτηματολόγιο ΑΕ” από 20/03 έως και 02/04/2020 (συνημ)

ΚΥΑ για την αναστολή λειτουργίας των Υποθηκοφυλακείων και των κτηματολογικών γραφείων καθώς και των υποκαταστημάτων της “Ελληνικό Κτηματολόγιο ΑΕ” από 20/03 έως και 02/04/2020 (συνημ)