Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Καθορισμός μιας μέρας κατά την οποία το ΕΤΑΑ – ΤΥΔΕ – ΤΠΔΕ δε θα δέχεται κοινό και επικοινωνία

Καθορισμός μιας μέρας κατά την οποία το ΕΤΑΑ – ΤΥΔΕ – ΤΠΔΕ δε θα δέχεται κοινό και επικοινωνία

Το Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. στην συνεδρίαση με αριθμ. 360/2015 της 30ης Ιουλίου 2015 αποφάσισε ομόφωνα για τις κεντρικές υπηρεσίες του Ε.Τ.Α.Α., δηλ. τις Ενιαίες υπηρεσίες και τις Υπηρεσίες των Τομέων, να πραγματοποιείται υποδοχή του κοινού όλες τις εργάσιμες ημέρες πλήν της ημέρας Πέμπτης, οπως ορίζεται με τη ΔΙΑΔΠ/Φ.Β. 10/24249 (ΦΕΚ β 1086 10.04.2012) Υπουργική απόφαση όπως έχει τροποποιηθεί με την ΥΑ ΔΙΑΔΠ/Φ.Β. 4/10019/22.04.14 (ΦΕΚ β 1013/23.04.2014).
Η ημερομηνία έναρξης της εν λόγω απόφασης ορίζεται η 1η Οκτωβρίου 2015.

(Υ.Γ.: Από την ως άνω ανακοίνωση εξαιρείται η επικοινωνία των αρμόδιων Πολιτικών Προϊσταμένων – των 71 κ.κ. Προέδρωνμε τον υπάλληλο Ηλία Σαρρή. Η επικοινωνία μόνο, με τους κυρίους Προέδρους θα γίνεται καθημερινά όλες τις εργάσιμες μέρες και ώρες, απρόσκοπτα).-

Αθήνα, 02 Σεπτεμβρίου 2015

Ο Αναπληρωτής Διευθυντής Ασφάλισης – Παροχών: Γεώργιος Τσίγκρης
Ο ενεργών τις διαδικασίες υπάλληλος: Ηλίας Σαρρής
Τηλέφωνο άμεσης επικοινωνίας με τον κύριο Πρόεδρο της Ολομέλειας και των κυρίων Προέδρων: 6978075145