Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Kαταστροφή άχρηστου αρχειακού υλικού Διοικητικού Πρωτοδικείου Κοζάνης ετών 2004 – 2010 (συνημ)