Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Ηλεκτρονικός Κατάλογος Βιβλιοθήκης

Ημερομηνία τελευταίας επικαιροποίησης 03/11/2016
Συγγραφέας Τίτλος Έτος Αριθμός Θέμα Ταξ. Αρ.
Χατζητζάνης, Νικόλαος Β. Φορολογική δικονομία. Τόμος 2α 1984 852/2004 Φορολογία-Δίκαιο και νομοθεσία 343.04 ΧΑΤ Τ2α
Χατζητζάνης, Νικόλαος Β. Φορολογική δικονομία. Τόμος 2γ 1985 851/2004 Φορολογία-Δίκαιο και νομοθεσία 343.04 ΧΑΤ Τ2γ
Χορομίδης Γιαν. Κώστας Το δίκαιο της ρυμοτομίας και του πολεοδομικού σχεδιασμού 1994 Ρυμοτομικό Δίκαιο 342 ΧΟΡ
Χορομιδης, Γιάννης Η αναγκαστική απαλλοτρίωση 2008 1731/2008 Απαλλοτριώσεις-Δίκαιο και νομοθεσία 346.041 ΧΟΡ
Χορομίδης, Γιάννης Χ. Αναγκαστικές απαλλοτριώσεις 2000 848/2004 Απαλλοτριώσεις-Δίκαιο και νομοθεσία 346.041 ΧΟΡ
Χριστοδουλίδης Θ, επιμ Η συνθήκη του Μάαστριχτ 1993 600/2004 Διεθνές δίκαιο-Ευρωπαϊκή Ένωση 341.4 ΣΥΝ
Χριστοφιλόπουλος, Δημήτριος Γ. Δόμηση εκτός σχεδίου πόλεως 2007 1631/2007 Πολεοδομία-Δίκαιο και νομοθεσία 342 ΧΡΙ
Χριστοφιλόπουλος, Δημήτριος Γ. Το δίκαιο της δόμησης. Τόμος Α΄ 1998 700/2004 Πολεοδομία-Δίκαιο και νομοθεσία 342 ΧΡΙ Τ1
Χριστοφιλόπουλος, Δημήτριος Γ. Το δίκαιο της δόμησης. Τόμος Β΄ 1999 702/2004 Πολεοδομία-Δίκαιο και νομοθεσία 342 ΧΡΙ Τ2
Χριστοφιλόπουλος, Δημήτριος Γ. Το δίκαιο της δόμησης. Τόμος Γ΄ 2000 701/2004 Πολεοδομία-Δίκαιο και νομοθεσία 342 ΧΡΙ Τ3
Χρυσανθάκης Χ. Διαγράμματα Διοικητικού Δικονομικού Δικαίου 2012 Διοικητική Δικονομία 342 ΧΡΥ
Ψούνη Νίκη Κληρονομικό Δίκαιο Ι 2016 Κληρονομικό δίκαιο 346.05 ΨΟΥΝ
Ψούνη Νίκη Κληρονομικό Δίκαιο ΙΙ 2016 Κληρονομικό δίκαιο 346.05 ΨΟΥΝ
Ψούνη Νίκη Κληρονομικό δίκαιο. Τόμος 1ος 2014 Κληρονομικό δίκαιο 346.05 ΨΟΥΝ
Ψούνη Νίκη Κληρονομικό δίκαιο. Τόμος 2ος 2014 Κληρονομικό δίκαιο 346.05 ΨΟΥΝ
Ψυχομάνης Σπύρος Δίκαιο Εμπορικών Εταιριών 2013 Εταιρίες 346.066 ΨΥΧ
Ψυχομάνης Σπύρος Εγχειρίδιο Τραπεζικού Δικαίου 2016 Τραπεζικό Δικαίο 346.08ΨΥΧ
Ψυχομάνης Σπύρος Πτωχευτικό Δίκαιο 2007 1653/2008 Εμπορικό Δίκαιο 346.07 ΨΥΧ
Ψυχομάνης Σπύρος Πτωχευτικό Δίκαιο και Δίκαιο ρύθμισης οφειλών υπερχρεωμενων φυσικών προσώπων 2016 Εμπορικό Δίκαιο-Πτωχευτικό 346.07 ΨΥΧ
« Πρώτη < Προηγούμενη 1 33 41 42 43