Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων: Ανακοίνωση με διευκρινήσεις για τη διεξαγωγή δικών στα Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια μέχρι την 30η Νοεμβρίου 2020 (συνημ).

Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων: Ανακοίνωση με διευκρινήσεις για τη διεξαγωγή δικών στα Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια μέχρι την 30η Νοεμβρίου 2020 (συνημ).