Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

ΦΕΚ προκήρυξης διαγωνισμού υποψήφιων Δικηγόρων Β’ εξεταστικής περιόδου 2021 (συνημ).

ΦΕΚ προκήρυξης διαγωνισμού υποψήφιων Δικηγόρων Β’ εξεταστικής περιόδου 2021 (συνημ).