Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Εξεταστική περίοδος υποψήφιων Δικηγόρων Απριλίου 2016 – Πρόγραμμα εξετάσεων

Εξεταστική περίοδος υποψήφιων Δικηγόρων Απριλίου 2016 – Πρόγραμμα εξετάσεων

    ΠΡΑΚΤΙΚΟ  Νο 4

 

Σήμερα 19 Απριλίου 2016, ημέρα  Τρίτη και ώρα 12.00, συνήλθε η οργανωτική επιτροπή του Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας, η οποία ορίσθηκε με την υπ΄ αριθμ. 23679οικ/24-3-2016  απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, για τον πανελλήνιο διαγωνισμό υποψηφίων δικηγόρων Α΄ εξεταστικής περιόδου έτους 2016. Παρόντες βρέθηκαν: 1)η Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής Ελένη ΤΣΕΡΟΥΛΗ του Σωτηρίου, Πρόεδρος Πρωτοδικών Κοζάνης, 2)Ευδοξία ΚΑΝΑΚΗ του Γεωργίου, Πρόεδρος Πρωτοδικών Διοικητικού Πρωτοδικείου Κοζάνης, 3)Γεσθημανή ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΣΙΔΟΥ του Παρασκευά, Εισαγγελέας Πρωτοδικών Κοζάνης και 4)Ελένη ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΟΥ, αναπληρώτρια του Βασιλείου ΤΣΙΩΤΣΙΑΣ του Χρήστου, Πρόεδρου Δικηγορικού Συλλόγου Κοζάνης, επειδή αυτός κωλύεται. Επίσης παραβρέθηκε και ο Γραμματέας της Οργανωτικής Επιτροπής Αθανάσιος Ταγάρας, Προϊστάμενος της Γραμματείας του Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας.

Η Οργανωτική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη  τις διατάξεις του Ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» (Α΄ 208) και την υπ΄ αριθμ.  17543οικ./4-3-2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με την οποία προκηρύχθηκαν εξετάσεις υποψηφίων δικηγόρων Α΄ εξεταστικής περιόδου 2016                                   .

 

Η Επιτροπή έλεγξε τα κατατεθέντα δικαιολογητικά των υποψηφίων.

Από αυτά βρέθηκαν ότι έχουν κατατεθεί δικαιολογητικά  από τους παρακάτω υποψηφίους :

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
1 ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
2 ΚΑΤΣΕΛΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
3. ΜΠΙΚΑΣ ΜΑΡΚΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
4. ΠΛΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
5. ΦΟΥΡΓΚΑΤΣΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ- ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

 

 

 

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
1 ΓΑΒΙΖΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
2 ΔΟΥΛΟΠΙΚΟΥ ΖΩΗ ΙΩΑΝΝΗΣ
3 ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 

 

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
1 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

 

Επίσης, διαπιστώθηκε ότι  όλα τα δικαιολογητικά κατατέθηκαν μέσα στη νόμιμη προθεσμία. Οι υποψήφιοι πληρούν τις προϋποθέσεις για να συμμετάσχουν στις εξετάσεις.

Επίσης ορίζει ως οίκημα όπου θα διενεργηθεί ο διαγωνισμός, την αίθουσα του Δικηγορικού Συλλόγου Κοζάνης, η οποία στεγάζεται στο Δικαστικό Μέγαρο Κοζάνης.

 

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

Εξετάσεων του Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας για τη διεξαγωγή του πανελληνίου διαγωνισμού υποψηφίων δικηγόρων Α΄ εξεταστικής περιόδου έτους 2016.-

-Παρασκευή 22/04/2016 και ώρα 16.00-18.00, Ποινικό Δίκαιο και Ποινική Δικονομία

Σάββατο 23/04/2016 και ώρα 10.00-12.00, Αστικό Δίκαιο και Πολιτική Δικονομία

και 14.00-16.00, Εμπορικό Δίκαιο

Κυριακή 24/04/2016 και ώρα 10.00-12.00, Δημόσιο Δίκαιο, Διοικητική Διαδικασία και Διοικητική Δικονομία

και 14.00-16.00, Κώδικας Δικηγόρων και Κώδικας Δεοντολογίας.

 

Οι υποψήφιοι σε όλα τα μαθήματα, πρέπει να βρίσκονται στον τόπο των εξετάσεων μισή ώρα νωρίτερα από την ώρα ενάρξεως και να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα.

Κατά τη διάρκεια της εξέτασης απαγορεύεται η χρήση κινητών τηλεφώνων και οποιουδήποτε διορθωτικού υλικού. Απαγορεύεται δε απολύτως η χρήση ερμηνευτικών κειμένων, διδακτικών συγγραμμάτων, σημειώσεων ή άλλου είδους βοηθημάτων, πλην των κειμένων των νόμων. Οι υποψήφιοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν πρόχειρο σε κόλα λευκή που θα φέρει τη σφραγίδα του Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας.

 

Συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται.

 

Κοζάνη,    19-4-2016

   Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                     Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                       ΤΑ ΜΕΛΗ:

                                                                                                                                                                                                                                            1)Ευδοξία ΚΑΝΑΚΗ

 

Ελένη ΤΣΕΡΡΟΥΛΗ               Αθανάσιος ΤΑΓΑΡΑΣ                                        2)Γεσθημανή ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΣΙΔΟΥ

 

3) Ελένη ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΟΥ