Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Εξετάσεις υποψηφίων δικηγόρων Α’ εξεταστικής 2015

Εξετάσεις υποψηφίων δικηγόρων Α’ εξεταστικής 2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ  Νο 1

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Σήμερα 1 Απριλίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00, συνήλθε η εξεταστική επιτροπή των υποψηφίων δικηγόρων της Περιφέρειας του Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας, στο Εφετείο Δυτικής Μακεδονίας, στο γραφείο του Προέδρου αυτής. Παρόντες βρέθηκαν οι: 1)Πρόεδρος της Επιτροπής,  Ιωάννης Πανούσης, Εφέτης,  2)Γεώργιος Σαπαντζής,  Αντεισαγγελέας Εφετών, αναπληρωματικό μέλος και οι δικηγόροι: Παρθένα Αμανατίδου, Κων/νος Πελεκούδας, τακτικά μέλη, Ιωάννης Βασιλειάδης και Ελένη Διαμαντίδου, αναπληρωματικά μέλη.

Ο Πρόεδρος της  Εξεταστικής Επιτροπής, αφού έλαβε υπόψη  τις διατάξεις των άρθρων  3 και 12 του Ν.Δ 3026/1954, όπως αντικ.  από τα άρθρα 1 και 8 του ν.723/1977, αντίστοιχα, την υπ΄ αριθμ. 24903/10-3-1978 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, ως και τη με αριθμό 16172 οικ./ 6-3-2014 απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με την οποία προκηρύχθηκαν εξετάσεις υποψηφίων δικηγόρων περιόδου Μαρτίου 2015.

ΟΡΙΖΟΥΜΕ

Α) Ως τακτικά από τους Δικηγόρους μέλη της παραπάνω επιτροπής τους :

1) Παρθένα Αμανατίδου
2) Νικολέττα Μπουμπόναρη
3) Κων/νο Πελεκούδα

Β) Ως αναπληρωματικά τούτων μέλη αντίστοιχα  τους :

1) Ευθύμιο Λιάκο
2) Ιωάννη Βασιλειάδη
3) Ελένη Διαμαντίδου

Η Επιτροπή έλεγξε τα κατατεθέντα δικαιολογητικά των υποψηφίων.

Από αυτά βρέθηκαν ότι έχουν κατατεθεί δικαιολογητικά από τους παρακάτω υποψηφίους :

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
Α/ΑΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
1ΑΣΧΟΝΙΤΗΣΕΒΑΣΤΗΓΕΩΡΓΙΟΣ
2ΖΑΡΚΙΝΟΣΜΙΛΤΙΑΔΗΣΦΩΤΙΟΣ
3ΚΟΜΠΟΣΘΩΜΑΣΑΙΜΙΛΙΟΣ
4ΚΡΟΜΛΙΔΟΥΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΗΛΙΑΣ
5ΜΑΝΟΥΕΛΕΥΘΕΡΙΑΦΩΤΙΟΣ
6ΜΠΕΧΤΣΗΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΑΝΤΩΝΙΟΣ
7ΝΤΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣΑΣΤΕΡΙΟΣΙΩΑΝΝΗΣ
8ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑΚΩΝ/ΝΟΣ
9ΦΑΣΝΑΚΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣΠΕΤΡΟΣ
10ΧΑΛΤΟΓΙΑΝΝΙΔΟΥΕΡΜΙΟΝΗΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
11ΧΟΥΡΙΔΗΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΙΟΡΔΑΝΗΣ

 

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Α/ΑΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
1ΚΑΡΒΟΥΝΙΔΟΥΠΑΡΘΕΝΑΝΙΚΟΛΑΟΣ
2ΝΤΙΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΑΧΙΛΛΕΑΣ
3ΤΣΙΟΓΚΑΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ- ΜΑΡΙΑΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
4ΧΑΤΖΗΤΙΜΟΘΕΟΥΙΩΣΗΦ- ΛΑΖΑΡΟΣΙΩΑΝΝΗΣ

 

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Α/ΑΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
1ΑΡΑΒΙΑΔΗΙΩΑΝΝΑΘΕΟΛΟΓΟΣ
2ΤΣΟΥΚΑΛΑΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

Επίσης, διαπιστώθηκε ότι  όλα τα δικαιολογητικά κατατέθηκαν μέσα στη νόμιμη προθεσμία. Οι υποψήφιοι πληρούν τις προϋποθέσεις για να συμμετάσχουν στις εξετάσεις. Ειδικότερα δε οι εκ των υποψηφίων: 1)Μιλτιάδης Ζαρκινός, 2)Κωνσταντινιά Κρομλίδου, 3)Νικόλαος Φασνάκης, 4)Ερμιόνη Χαλτογιαννίδου, 5)Παρθένα Καρβουνίδου και 6)Αικατερίνη Τσιόγκα, θα πληρούν την τυπική προϋπόθεση της δεκαοκτάμηνης άσκησης εφόσον συνεχίσουν την άσκησή τους και συμπληρώσουν δύο τουλάχιστον ημέρες πριν την έναρξη της γραπτής δοκιμασίας, τον απαιτούμενο χρόνο.

Από τα παραπάνω αναφερόμενα μέλη της Επιτροπής, εις τα οποία περιλαμβάνονται και o Ιωάννης Πανούσης, Εφέτης, ως Πρόεδρος της Επιτροπής, καθώς και ο Αντιεισαγγελέας Εφετών Δυτικής Μακεδονίας,  Κωνσταντίνος Σαμαράς, ορίζονται ως εισηγητές οι παρακάτω:

α) Ο Προεδρεύων Εφέτης,   Ιωάννης Πανούσης,  στο μάθημα του Αστικού Δικαίου.

β) Ο Αντιεισαγγελέας Εφετών,  Κων/νος Σαμαράς, στο μάθημα της Ποινικού   Δικαίου.

γ) Ο Κων/νος Πελεκούδας , στο μάθημα του Εμπορικού Δικαίου.

δ) Η Παρθένα Αμανατίδου,  στο μάθημα της Πολιτικής Δικονομίας

ε) Η Νικολέττα Μπουμπόναρη,    στο μάθημα της Ποινικής Δικονομίας

Ως προς το μάθημα του Εμπορικού Δικαίου που αφορά την προφορική εξέταση των υποψηφίων των Δικηγορικών Συλλόγων Κοζάνης, Καστοριάς και Φλώρινας, η εξέτασή τους θα γίνει από δικηγόρο του οικείου Συλλόγου, ήτοι τον Κων/νο Πελεκούδα, για τον Σύλλογο της Κοζάνης, τη Μαρία Φωτιάδου, για το Σύλλογο της Καστοριάς και τον Αλέξανδρο Σιάμκουρη, για το Σύλλογο της Φλώρινας.

Από τα παραπάνω μέλη της Επιτροπής, ο Πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής, Ιωάννης Πανούσης, θα αναπληρωθεί από την Εφέτη Δήμητρα Σωτηριάδου, ο Αντεισαγγελέας Εφετών Κων/νος Σαμαράς θα αναπληρωθεί από τον Αντεισαγγελέα Εφετών  Γεώργιο Σαπαντζή και τα άλλα μέλη όπως παραπάνω αναφέρεται. Γραμματέας της Επιτροπής ορίστηκε ο   Προϊστάμενος Διεύθυνσης της Γραμματείας του Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας, Αθανάσιος Ταγάρας, με αναπληρώτρια την Γραμματέα του Εφετείου Δέσποινα Παπαδάκη.

Περαιτέρω οι ημερομηνίες διεξαγωγής των  γραπτών εξετάσεων ορίσθηκαν όπως εμφαίνεται στον παρακάτω πίνακα  :

 Α/ΑΜΑΘΗΜΑΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ              ΩΡΑ
 1 ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 18-5-2015 09.00΄- 11.00΄
2ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 18-5-2015 11.00΄ –  13.00΄
3ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 18-5-2015 13.00΄ –  15.00΄
 4ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ 19-5-2015 11.00΄ –  13.00΄
 5 ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ 19-5-2015 13.00΄ – 15.00΄

και θα διεξαχθούν  αυτές  στην αίθουσα του Δικηγορικού Συλλόγου Κοζάνης .

Τέλος, ως ημέρα διεξαγωγής των προφορικών εξετάσεων ορίσθηκε η  25  – 5 -2015, ημέρα  Δευτέρα και ώρα 09.00΄  π.μ, στην αίθουσα του Δικηγορικού Συλλόγου Κοζάνης.-

Η πράξη αυτή να κοινοποιηθεί σε όλα τα μέλη της Επιτροπής .

 

Κοζάνη,  1-4-2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                                                      

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ