Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Εξαιρετικά επείγουσα ανακοίνωση της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος για το Διαγωνισμό Υποψηφίων Δικηγόρων α΄εξεταστικής περιόδου 2021.

Εξαιρετικά επείγουσα ανακοίνωση της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος για το Διαγωνισμό Υποψηφίων Δικηγόρων α΄εξεταστικής περιόδου 2021.

Η Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, κατά τη συνεδρίασή της στις 13.5.2021, αφού έλαβε υπόψη της τα προγράμματα εξετάσεων των Οργανωτικών Επιτροπών των εφετειακών περιφερειών της χώρας, σύμφωνα με τα οποία ο διαγωνισμός υποψηφίων δικηγόρων Α’ εξεταστικής περιόδου 2021 θα ολοκληρωθεί στις 6.6.2021, αποφάσισε να κάνει δεκτούς στο διαγωνισμό τους ασκούμενους δικηγόρους, που συμπληρώνουν το νόμιμο χρόνο άσκησης (18 μήνες) μέχρι και την τελευταία ημέρα διεξαγωγής του, ήτοι μέχρι και 6.6.2021.

Οι ενδιαφερόμενοι ασκούμενοι δικηγόροι, που συμπληρώνουν νόμιμο χρόνο άσκησης μέχρι και 6.6.2021 μπορούν να υποβάλουν την αίτηση συμμετοχής τους στο διαγωνισμό και τα προβλεπόμενα από την σχετική προκήρυξη δικαιολογητικά στην οικεία Οργανωτική Επιτροπή το αργότερο μέχρι και 21.5.2021.