Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

ETAA/TAN: Δεκτές αιτήσεις ασφαλισμένων για υπαγωγή σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία που υποβλήθηκαν μετά τις 17-10-2015

ETAA/TAN: Δεκτές αιτήσεις ασφαλισμένων για υπαγωγή σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία που υποβλήθηκαν μετά τις 17-10-2015

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

20/7/2016

Η Διοικούσα Επιτροπή του ΕΤΑΑ/ΤΑΝ, αποφάσισε ομόφωνα να κάνει δεκτές ενστάσεις 4 Δικηγόρων ασφαλισμένων του ΤΑΝ μετά την 1/1/1993, που ζητούσαν την υπαγωγή τους σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία, κατ’ εφαρμογή του ν.4321/2015 και οι οποίες είχαν υποβάλει  αίτηση μετά την 17/10/2015 και πριν την 31/12/2015.

Η ρύθμιση που έδινε την δυνατότητα στους ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ να υπαχθούν σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία καταργήθηκε με διάταξη του ν.4337/15, ο οποίος δημοσιεύθηκε στις 17/10/2015.

Ωστόσο οι αιτήσεις των παραπάνω ασφαλισμένων, που υποβλήθηκαν μετά την κατάργηση της ευνοϊκής ρύθμισης, έγιναν δεκτές από την Δ.Ε του ΕΤΑΑ/ΤΑΝ, καθώς κρίθηκε ότι η γενική αρχή του διοικητικού δικαίου περί της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικουμένου στη διοίκηση, έχει υπερνομοθετική ισχύ και υπερισχύει έναντι αντίθετων διατάξεων νόμων.