Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Επιτροπές Κτηματολογίου

Επιτροπές Κτηματολογίου

Αγαπητές Συναδέλφισσες/Αγαπητοί Συνάδελφοι,

 

Ενόψει του γεγονότος ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 Α του ν.2308/1995 «Κτηματογράφηση για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου. Διαδικασία έως τις πρώτες εγγραφές στα κτηματολογικά βιβλία και άλλες διατάξεις.», όπως ισχύει, μετά την ανάρτηση των στοιχείων της κτηματογράφησης συγκροτούνται με απόφαση του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «Ελληνικό Κτηματολόγιο» Επιτροπές εξέτασης υποθέσεων κτηματογράφησης, οι οποίες εξετάζουν τις υποθέσεις του άρθρου 6 Α και τις ενστάσεις της παρ. 9 του άρθρου 2 του ν. 2308/1995, όπως ισχύει, παρακαλούνται όσοι από τους συναδέλφους ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν να δηλώσουν αυτό στη Γραμματεία του Συλλόγου μέχρι 31/03/2022, διευκρινίζοντας αν επιθυμούν τη συμμετοχή τους ως Πρόεδροι ή Μέλη των Επιτροπών. Επισημαίνεται ότι για τη συμμετοχή ως πρόεδροι απαιτείται πενταετής δικηγορική υπηρεσία, ενώ ως Μέλη τριετής.

Η συμμετοχή των συναδέλφων θα γίνει με απλή γνωστοποίηση στην Γραμματεία με προφορική δήλωση ή με ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Συλλόγου.

Για το Δ.Σ.

 

Ο Πρόεδρος

Χρήστος Δημητρόπουλος

 

Ο Γ.Γραμματέας

Ιωάννης Αυγερινός