Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Επιστρεπτέα προκαταβολή 7 – Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την 19η Απριλίου 2021 (συνημ).

Επιστρεπτέα προκαταβολή 7 – Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την 19η Απριλίου 2021 (συνημ).

Ενημερώνουμε τους συναδέλφους ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ. Β’ 1290/1-4-2021 η ΚΥΑ υπ’ αριθ. ΓΔΟΥ 366/2021, που αφορά στη διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο 2021.

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος και τα απαιτούμενα συνοδευτικά στοιχεία υποβάλλονται στην πλατφόρμα «myBusinessSupport» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) έως την 19η Απριλίου 2021.

Επισυνάπτεται το ΦΕΚ τ. Β’ 1290/01.04.2021.

ΕΚ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ Δ.Σ.Κ.