Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Επιστημονική ημερίδα για τις τροποποιήσεις του ΚΠολΔ – Σάββατο 9 Ιουλίου 2016 -11:00 π.μ. – Κτήριο Περιφέρειας στη Ζ.Ε.Π. Κοζάνης (συνημ)

Επιστημονική ημερίδα για τις τροποποιήσεις του ΚΠολΔ – Σάββατο 9 Ιουλίου 2016 -11:00 π.μ. – Κτήριο Περιφέρειας στη Ζ.Ε.Π. Κοζάνης (συνημ)