Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Επιστημονική Διαδικτυακή Ημερίδα: Η Πολιτική Δίκη συναντά τη Διαμεσολάβηση

Επιστημονική Διαδικτυακή Ημερίδα: Η Πολιτική Δίκη συναντά τη Διαμεσολάβηση

Το Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Θεσσαλονίκης (Ι.Κ.Δ.Θ.) διοργανώνει επιστημονική ημερίδα με θέμα:

Η πολιτική δίκη συναντά τη διαμεσολάβηση

Θεωρητική και πρακτική προσέγγιση ζητημάτων από τον ν. 4640/2019 και 4800/2021

Δευτέρα 7 Νοεμβρίου 2022, 18:00

Η συμμετοχή στη διαδικτυακή ημερίδα είναι δωρεάν, ωστόσο είναι απαραίτητη η υποβολή δήλωσης συμμετοχής

σε σχετική φόρμα που μπορείτε να αναζητήσετε εδώ.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας.

Με εκτίμηση,

Η Πρόεδρος του Ινστιτούτου Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Θεσσαλονίκης

Μαρία Πρωτοπαπαδάκη