Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

ΕΠΕΙΓΟΝ – Ολοκληρώστε την εγγραφή σας στην υπηρεσία IRIS payments για επαγγελματική χρήση, έως 30/6/2024.

ΕΠΕΙΓΟΝ – Ολοκληρώστε την εγγραφή σας στην υπηρεσία IRIS payments για επαγγελματική χρήση, έως 30/6/2024.

Αγαπητοί συνάδελφοι

Ολοκληρώστε την εγγραφή σας στην υπηρεσία IRIS payments για επαγγελματική χρήση, εάν δεν το έχετε κάνει ήδη, ώστε να καλύψετε τη θεσμική υποχρέωσή σας (ΦΕΚ Β΄ 2750/14.5.2024) έως 30/6/2024.

FEK-2024-Tefxos B-02750-downloaded -27_06_2024

Εκ του ΔΣ