Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Ενισχύσεις ΛΕΔΕ μηνός Μαρτίου 2017

Ενισχύσεις ΛΕΔΕ μηνός Μαρτίου 2017

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ

Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Αχαρνών 29-10439 Αθήνα

Τηλ.: 210-8822076 / Φαξ: 210-8822914 / Εmail: [email protected]                                                                                   

 

Αθήνα 11 Απριλίου 2017

Αριθ. Πρωτ. 1027

Πληροφορίες: Δημ. Αντωνοπούλου

                                   Ηλ. Μιχόπουλος

 

Προς

-τους Προέδρους των Δικηγορικών Συλλόγων-μελών του Λ.Ε.Δ.Ε.

-τον Πρόεδρο της Ένωσης Αμίσθων Υποθηκοφυλάκων Ελλάδος

-την Πρόεδρο του Συλλόγου Υπαλλήλων των Δικηγορικών Συλλόγων Επαρχίας

-όλα τα μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε.

 

 

ΘΕΜΑ: ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Λ.Ε.Δ.Ε.

 

 

Σας γνωρίζουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Λ.Ε.Δ.Ε., κατά το διάστημα 1/3/2017-31/3/2017, ενέκρινε και χορηγήθηκαν σε μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε., ενισχύσεις συνολικού ποσού 88.240,00  ευρώ, σύμφωνα με την παρακάτω ανάλυση:

 

Η.Χ.Ε. λόγω ασθενείας 27.640,00 ευρώ σε 29 μέλη
Η.Χ.Ε. ως επίδομα τοκετού 8.800,00 ευρώ σε 11 μέλη
Εφάπαξ ενίσχυση λόγω συνταξ/σης     31.000,00 ευρώ σε 3 μέλη
Εφάπαξ  ενίσχυση λόγω θανάτου 10.400,00 ευρώ σε 1 μέλος
Εφάπαξ ενίσχυση λόγω ΜΟΑ 10.400,00 ευρώ σε 1 μέλος
Μηνιαία Χρηματική Ενίσχυση 0,00 ευρώ σε 0 μέλη

 

Μετά από τα παραπάνω, παρακαλούνται οι Δικηγορικοί Σύλλογοι-μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε. να αναρτήσουν την παρούσα ανακοίνωση  στις ιστοσελίδες τους, για ενημέρωση των μελών τους.

 

     Η Διευθύντρια

  ΕΛΕΝΑ ΠΙΤΣΙΛΛΟΥ