Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Ενισχύσεις ΛΕΔΕ Ιουλίου 2016

Ενισχύσεις ΛΕΔΕ Ιουλίου 2016

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ

Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Αχαρνών 29-10439 Αθήνα

Τηλ.: 210-8822076 / Φαξ: 210-8822914 / Εmail: info@lede.gr                                

Αθήνα 2 Αυγούστου 2016

Αριθ. Πρωτ. 2249

Προς

-τους Προέδρους των Δικηγορικών Συλλόγων-μελών του Λ.Ε.Δ.Ε.

-τον Πρόεδρο της Ένωσης Αμίσθων Υποθηκοφυλάκων Ελλάδος

-την Πρόεδρο του Συλλόγου Υπαλλήλων των Δικηγορικών Συλλόγων Επαρχίας

-όλα τα μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε.

 

ΘΕΜΑ: ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Λ.Ε.Δ.Ε.

Σας γνωρίζουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Λ.Ε.Δ.Ε., κατά το διάστημα 1/7/201631/7/2016, ενέκρινε και χορηγήθηκαν σε μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε., ενισχύσεις συνολικού ποσού 218.540,22 ευρώ, σύμφωνα με την παρακάτω ανάλυση:

Η.Χ.Ε. λόγω ασθενείας

27.800,00  ευρώ

σε 19 μέλη

Η.Χ.Ε. ως επίδομα τοκετού

  8.000,00  ευρώ

σε 10 μέλη

Εφάπαξ ενίσχυση λόγω συνταξ/σης

152.600,00 ευρώ

σε 15 μέλη

Εφάπαξ ενίσχυση λόγω Μ.Ο.Α.

9.565,22 ευρώ

σε 1 μέλος

Εφάπαξ ενίσχυση λόγω θανάτου

20.400,00 ευρώ

σε 2 μέλη

Μηνιαία Χρηματική Ενίσχυση

175,00 ευρώ

σε 1 μέλος

Μετά από τα παραπάνω, παρακαλούνται οι Δικηγορικοί Σύλλογοι-μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε. να αναρτήσουν την παρούσα ανακοίνωση στις ιστοσελίδες τους, για ενημέρωση των μελών τους.

Η Διευθύντρια

ΕΛΕΝΑ ΠΙΤΣΙΛΛΟΥ