Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Μηνιαίες χορηγούμενες ενισχύσεις ΛΕΔΕ – Δεκέμβριος 2015

Μηνιαίες χορηγούμενες ενισχύσεις ΛΕΔΕ – Δεκέμβριος 2015

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ

Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Αχαρνών 29-10439 Αθήνα

Τηλ.: 210-8822076 / Φαξ: 210-8822914 / Εmail: [email protected]                                                                                

                                                           

Αθήνα  5 Ιανουαρίου 2016

Αριθ. Πρωτ. 9

 

Πληροφορίες: Δημ. Αντωνοπούλου

                         Ηλ. Μιχόπουλος

Προς

-τους Προέδρους των Δικηγορικών Συλλόγων-μελών του Λ.Ε.Δ.Ε.

-τον Πρόεδρο της Ένωσης Αμίσθων Υποθηκοφυλάκων Ελλάδος

-την Πρόεδρο του Συλλόγου Υπαλλήλων των Δικηγορικών Συλλόγων Επαρχίας

-όλα τα μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε.

 

ΘΕΜΑ: ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Λ.Ε.Δ.Ε.

Σας γνωρίζουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Λ.Ε.Δ.Ε., κατά το διάστημα 1/12/201531/12/2015, ενέκρινε και χορηγήθηκαν σε μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε., ενισχύσεις συνολικού ποσού 327.784,30 ευρώ, σύμφωνα με την παρακάτω ανάλυση:

Η.Χ.Ε. λόγω ασθενείας28.160,00 ευρώσε 35 μέλη
Η.Χ.Ε. ως επίδομα τοκετού6.400,00 ευρώσε 8 μέλη
Εφάπαξ ενίσχυση λόγω συνταξ/σης272.382,63 ευρώσε 27 μέλη
Εφάπαξ ενίσχυση λόγω ΜΟΑ10.200,00 ευρώ  σε 1 μέλος
Εφάπαξ ενίσχυση λόγω θανάτου10.200,00 ευρώ   σε 1  μέλος
Μηνιαία χρηματική ενίσχυση441,67 ευρώ        σε 2 μέλη

Μετά από τα παραπάνω, παρακαλούνται οι Δικηγορικοί Σύλλογοι-μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε. να αναρτήσουν την παρούσα  ανακοίνωση  στις ιστοσελίδες τους, για ενημέρωση των μελών τους.

Η Διευθύντρια του Λ.Ε.Δ.Ε.

ΕΛΕΝΑ ΠΙΤΣΙΛΛΟΥ