Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Ενισχύσεις Λ.Ε.Δ.Ε. – Μάιος 2015

Ενισχύσεις Λ.Ε.Δ.Ε. – Μάιος 2015

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ
Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
Αχαρνών 29-10439 Αθήνα
Τηλ.: 210-8822076 / Φαξ: 210-8822914 / Εmail: [email protected]

Αθήνα 10 Ιουνίου 2015
Αριθ. Πρωτ. 1010
Πληροφορίες: Δημ. Αντωνοπούλου
Ηλ. Μιχόπουλος

Προς
-τους Προέδρους των Δικηγορικών Συλλόγων-μελών του Λ.Ε.Δ.Ε.
-τον Πρόεδρο της Ένωσης Αμίσθων Υποθηκοφυλάκων Ελλάδος
-την Πρόεδρο του Συλλόγου Υπαλλήλων των Δικηγορικών Συλλόγων Επαρχίας
-όλα τα μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Λ.Ε.Δ.Ε.

Σας γνωρίζουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Λ.Ε.Δ.Ε., κατά το διάστημα 1/5/2015-31/5/2015, ενέκρινε και χορηγήθηκαν σε μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε., ενισχύσεις συνολικού ποσού 203.997,11 ευρώ, σύμφωνα με την παρακάτω ανάλυση:

Η.Χ.Ε. λόγω ασθενείας 32,000,00 ευρώ σε 28 μέλη
Η.Χ.Ε. ως επίδομα τοκετού 12.000,00 ευρώ σε 14 μέλη
Εφάπαξ ενίσχυση λόγω συνταξ/σης 99.130,44 ευρώ σε 10 μέλη
Εφάπαξ ενίσχυση λόγω θανάτου 10.000,00 ευρώ σε 1 μέλος
Εφάπαξ ενίσχυση λόγω ΜΟΑ 50.866,67 ευρώ σε 5 μέλη

Μετά από τα παραπάνω, παρακαλούνται οι Δικηγορικοί Σύλλογοι-μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε. να αναρτήσουν την παρούσα ανακοίνωση στις ιστοσελίδες τους, για ενημέρωση των μελών τους.

Η Διευθύντρια του Λ.Ε.Δ.Ε.

ΕΛΕΝΑ ΠΙΤΣΙΛΛΟΥ