Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Ενημερωτικό σημείωμα για τον επαγγελματικό λογαριασμό [του κ. Ε. Μπακάλη] – (συνημ)