Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Ενημέρωση για τις ψηφιακές υπογραφές

Ενημέρωση για τις ψηφιακές υπογραφές

Ενημέρωση για τις ψηφιακές υπογραφές

Α. Σε συνέχεια της εξαγγελίας του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Πιερρακάκη για την χορήγηση 43.500 δωρεάν εγκεκριμένων απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών, η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (Κ.Ε.Ε.Ε.) έχει οριστεί φορέας υλοποίησης του έργου και λειτουργεί ως «Αρχή Εγγραφής». Ο δε Δ.Σ.Α. έχει προσκληθεί στο πλαίσιο αυτό από την Κ.Ε.Ε.Ε. σχετικά με την χορήγηση δωρεάν εγκεκριμένων απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών σε όλους τους δικηγόρους και με τριετή διάρκεια ισχύος.

Ο Δ.Σ.Α. έχει ανταποκριθεί άμεσα στις απαιτήσεις υλοποίησης του έργου, η οποία αναμένεται στο προσεχές διάστημα, με όλους τους τρόπους (συμμετοχή εκπροσώπων του σε όλες τις διαδικασίες, συμβολή σε τεχνικά, νομικά ή άλλα ζητήματα κ.ο.κ.).

Έχει ήδη υπογραφεί μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ Δ.Σ.Α. και Κ.Ε.Ε.Ε. και επίκειται το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα η άμεση υλοποίησή του, προκειμένου οι δικηγόροι μέσω της προβλεπόμενης διαδικασίας, να έχουν τη δυνατότητα να λάβουν κατά προτεραιότητα από την Κ.Ε.Ε.Ε. δωρεάν και για τρία έτη, εγκεκριμένη απομακρυσμένη ψηφιακή υπογραφή (δίχως ΕΔΔΥ/usb/token) και μάλιστα χωρίς να απαιτείται εκ νέου φυσική ταυτοποίηση για όσους έχουν ήδη ταυτοποιηθεί όταν είχαν λάβει ψηφιακή υπογραφή με τις προηγούμενες διαδικασίες.

Η χορήγηση δωρεάν άυλων (απομακρυσμένων) ψηφιακών υπογραφών [δηλαδή χωρίς χρήση usb-token («στικάκι»)] σε όλους τους Δικηγόρους, αποτελεί πάγιο αίτημα της Ολομέλειας και του Δ.Σ.Α., το οποίο από καιρό -και προδήλως εντονότερα από την έναρξη της πανδημίας και εντεύθεν- διεκδικούμε σθεναρά. Η επικείμενη ολοκλήρωση του ανωτέρω εγχειρήματος, που κατά τον σχεδιασμό αναμένεται σε βραχύ διάστημα, θα αποτελέσει δικαίωση των προσπαθειών μας αυτών.

Β. Με βάση τα προεκτεθέντα, σε όσους δικηγόρους έληξαν, ανακλήθηκαν ή οι ίδιοι ανακάλεσαν τα ψηφιακά τους πιστοποιητικά (ψηφιακή υπογραφή), κατόπιν ληφθέντος σχετικού μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τη ΝΕΑ ΑΠΕΔ, ή των οποίων τα πιστοποιητικά τους λήγουν στο αμέσως προσεχές διάστημα, έχουν τη δυνατότητα είτε να αναμείνουν τη χορήγηση απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών από την Κ.Ε.Ε.Ε., είτε να προμηθευτούν συμβατή με τη ΝΕΑ ΑΠΕΔ Εγκεκριμένη Διάταξη Δημιουργίας Υπογραφής (ΕΔΔΥ)/usb/token) και να συνεχίσουν τη διαδικασία απόκτηση ψηφιακής υπογραφής μέσω της ΝΕΑΣ ΑΠΕΔ (Απόκτηση Ψηφιακής Υπογραφής) και όχι μέσω Δ.Σ.Α.

Η πρόσφατη παράταση της ΑΠΕΔ σχετικά με την ανάκληση ψηφιακών πιστοποιητικών έως 30 Απρίλιου 2022 (ήτοι για όσα πιστοποιητικά λήγουν από 21.02.2022 και εντεύθεν, τα οποία θα λήξουν στην ώρα τους με απώτατο όριο την 30.04.2022) δίνει παράλληλα την δυνατότητα χρήσης των παλαιών πιστοποιητικών για κάποιο περαιτέρω διάστημα και, κατόπιν επιλογής, μιας εκ των δύο ανωτέρω διαδικασιών.

Γ. Η προμήθεια νέας συμβατής ΕΔΔΥ/usb/token γίνεται με έρευνα στο διαδίκτυο και για όσους έχουν ήδη στην κατοχή τους Safenet Gemalto 840 & Gemalto Classic client 340 μετά από σχετική ενημέρωσή μας από την προμηθεύτρια εταιρεία του ΔΣΑ, την Optis (www.optis.gr), έχουν τη δυνατότητα αντικατάστασης κάρτας (sim) με κόστος 30 ευρώ. Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στην αντικατάσταση/τοποθέτηση της νέας κάρτας (sim) στο παλαιό usb/token, προς αποφυγή καταστροφής του κελύφους της ΕΔΔΥ/usb/token και περαιτέρω οικονομικής επιβάρυνσης για την απόκτηση νέου.

Σε κάθε περίπτωση η προμήθεια συμβατής Εγκεκριμένης Διάταξης Δημιουργίας Υπογραφής (ΕΔΔΥ)/usb/token) και η ολοκλήρωση της διαδικασίας απόκτησης ψηφιακής υπογραφής μέσω της ΝΕΑΣ ΑΠΕΔ δεν αναιρεί τη δυνατότητα απόκτησης και δωρεάν απομακρυσμένης ψηφιακής υπογραφής λόγω διαφορετικού παρόχου υπηρεσιών εμπιστοσύνης. Πληροφορίες για την απόκτηση ψηφιακής υπογραφής μέσω της νέας ΑΠΕΔ καθώς και λοιπές οδηγίες/πληροφορίες είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα της ΑΠΕΔ (www.aped.gov.gr) καθώς και τεχνική υποστήριξη για οποιοδήποτε πρόβλημα στο https://aped.gov.gr/support/

Λόγω της μεγάλης σημασίας των ψηφιακών υπογραφών στην καθημερινότητα των δικηγόρων, θα ακολουθήσει ανακοίνωση για την έναρξη λειτουργίας της διαδικασίας απόκτησης δωρεάν απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών μετά των σχετικών οδηγιών.

Πηγή: dsa.gr