Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Ενημέρωση για τα φορολογικά και ασφαλιστικά ζητήματα που αφορούν στους Δικηγόρους, με βάση τα μέτρα που έχουν ληφθεί για τον Covid-19 (ΔΣΑ – συνημ)

Ενημέρωση για τα φορολογικά και ασφαλιστικά ζητήματα που αφορούν στους Δικηγόρους, με βάση τα μέτρα που έχουν ληφθεί για τον Covid-19 (ΔΣΑ – συνημ)

O επισυναπτόμενος οδηγός συντάχθηκε
με επιμέλεια των δικηγόρων Αθηνών
Διονυσίου Ρίζου και Ευσταθίου Μπακάλη