Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Ενημέρωση για προγράμματα τηλεκατάρτισης (voucher)

Ενημέρωση για προγράμματα τηλεκατάρτισης (voucher)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σύμφωνα με νεότερη απόφαση του υπουργείου Εργασίας, οι  προθεσμίες υποβολής της εκδήλωσης ενδιαφέροντος των ωφελουμένων τροποποιούνται ως  εξής:

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α (συμπλήρωση και υποβολή αίτησης από τον ίδιο τον ωφελούμενο)

Η προθεσμία υποβολής της εκδήλωσης ενδιαφέροντος των ωφελουμένων με την υπό στοιχείο Α διαδικασία αρχίζει την Πέμπτη 9 Απριλίου 2020 και λήγει και λήγει την Τετάρτη 22 Απριλίου 2020 και ώρα 23.59.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Β (υποβολή αίτησης μέσω εξουσιοδότησης σε ΚΕΚ)

Η προθεσμία υποβολής της εκδήλωσης ενδιαφέροντος των ωφελουμένων με την υπό στοιχείο Β διαδικασία αρχίζει από Πέμπτη 9 Απριλίου 2020 και λήγει το Σάββατο 25 Απριλίου 2020 και ώρα 15:00.

ΕΚ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ Δ.Σ.Κ.