Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Διοικητικό Πρωτοδικείο Κοζάνης – Ματαίωση της δικασίμου της13ης-10-2023 και επαναπροσδιορισμός των υποθέσεων.

Διοικητικό Πρωτοδικείο Κοζάνης – Ματαίωση της δικασίμου της13ης-10-2023 και επαναπροσδιορισμός των υποθέσεων.