Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Ενημέρωση από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη δύο (2) Δικηγόρων με πάγια αντιμισθία με σχέση έμμισθης εντολής ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου για τη Νομική Υπηρεσία της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Εδρα και Π.Ε. Κοζάνης). – Τελευταία ημέρα η 11η Ιουνίου 2021.

Ενημέρωση από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη δύο (2) Δικηγόρων με πάγια αντιμισθία με σχέση έμμισθης εντολής ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου για τη Νομική Υπηρεσία της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Εδρα και Π.Ε. Κοζάνης). – Τελευταία ημέρα η 11η Ιουνίου 2021.

Από: Παγκαρλιώτα Χρυσούλα <[email protected]>
Date: Δευ, 17 Μαΐ 2021 στις 11:25 π.μ.
Subject: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΥΟ (2) ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΜΕ
ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
To: <[email protected]>

Σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη δύο (2) δικηγόρων με
πάγια αντιμισθία με σχέση έμμισθης εντολής ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου για τη Νομική
Υπηρεσία της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Εδρα και Π.Ε. Κοζάνης) λήγει στις 11 Ιουνίου
2021 (τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών).
Παρακαλούμε για την ενημέρωση των μελών σας.

Με εκτίμηση
Αννα Καρακούλα
Αν. Προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοίκησης
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
Τηλ.: 24613 51298
Email: [email protected]
[email protected]
Περιφέρεια Δυτικής