Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Έναρξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στον διαγωνισμό του Δήμου Σερβίων για την πρόσληψη ενός δικηγόρου

Έναρξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στον διαγωνισμό του Δήμου Σερβίων για την πρόσληψη ενός δικηγόρου

Σας ενημερώνουμε ότι η τελευταία δημοσίευση της με αριθμό αρ. πρωτ.: 4147/09.07.2021 (ΑΔΑ:ΨΕ1Η46ΜΓΗ5-ΝΝΙ) προκήρυξης του Δήμου Σερβίων για την πρόσληψη ενός (1) Δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου έγινε χθες 8/12/2021, οπότε και ξεκίνησε η προθεσμία τριάντα (30) ημερών για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στον παραπάνω διαγωνισμό. Η σχετική ανακοίνωση -πρόσκληση του Δήμου Σερβίων βρίσκεται εδώ.