Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΛΛΑΓΉ ΣΤΟ ΠΙΝΑΚΙΟ 10:00 ΤΡΙΜΕΛΕΣ – ΚΥΡΙΕΡΗ 17.11.2022 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ

ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΛΛΑΓΉ ΣΤΟ ΠΙΝΑΚΙΟ 10:00 ΤΡΙΜΕΛΕΣ – ΚΥΡΙΕΡΗ 17.11.2022 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΕΙΤΕ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ “ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ”