Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 13 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και την Δευτέρα, 20 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 6:00 (συνημ)

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 13 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και την Δευτέρα, 20 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 6:00 (συνημ)