Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Εκλογές 26ης Μαΐου / 2ης Ιουνίου 2019 – Ενημέρωση μελών ΔΣΚ για την υποβολή αιτήσεων διορισμού δικαστικών αντιπροσώπων – Προθεσμία έως και 17/04/2019 (συνημμένα υποδείγματα αιτήσεων)

Εκλογές 26ης Μαΐου / 2ης Ιουνίου 2019 – Ενημέρωση μελών ΔΣΚ για την υποβολή αιτήσεων διορισμού δικαστικών αντιπροσώπων – Προθεσμία έως και 17/04/2019 (συνημμένα υποδείγματα αιτήσεων)

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η με  αριθμό 1086/10-4-2019 εγκύκλιος του Α1 Τμήματος του Αρείου Πάγου για τις εκλογές της 26ης Μαΐου – 2ης Ιουνίου 2019. Για το λόγο αυτό υπαρχουν συνημμένες στο παρόν δύο αιτήσεις (προτίμησης και εξαίρεσης), τις οποίες μπορείτε να συμπληρώσετε στον ηλεκτρονικό υπολογιστή σας και να τις εκτυπώσετε προκειμένου να τις καταθέσετε στη Γραμματεία του Συλλόγου. Εναλλακτικά εκτυπωμένες αιτήσεις υπάρχουν στη Γραμματεία του Συλλόγου. Παρακαλείστε να προβείτε στην κατάθεση των παραπάνω αιτήσεών σας μέχρι
την 17η /4/2019, προκειμένου να τηρηθεί η προθεσμία παραλαβής των παραπάνω αιτήσεων από τον Άρειο Πάγο το αργότερο στις 19/4/2019.
Επίσης συνημμένη στο παρόν  δημοσιεύεται η σχετική εγκύκλιος του Αρείου Πάγου.

 

                                                   Για το Διοικητικό Συμβούλιο

                                     Ο Πρόεδρος                                  Ο Γεν. Γραμματέας
          
                            Χρήστος Δημητρόπουλος                    Αχιλλέας Καγιόγλου