Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Εκδήλωση Δ.Σ.Κ. για το θεσμό της διαμεσολάβησης – Τρίτη 03/07/2018 – 18:30 – Αίθουσα συνεδριάσεων περιφερειακού συμβουλίου (συνημ) – Κτήριο πρώην Νομαρχίας

Εκδήλωση Δ.Σ.Κ. για το θεσμό της διαμεσολάβησης – Τρίτη 03/07/2018 – 18:30 – Αίθουσα συνεδριάσεων περιφερειακού συμβουλίου (συνημ) – Κτήριο πρώην Νομαρχίας