Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Κτηματολόγιο: Εκ νέου παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων διόρθωσης – ενστάσεων κατά των προσωρινών διαγραμμάτων και πινάκων ανάρτησης της Π.Ε. Κοζάνης έως και την 25η Ιουνίου 2019

Κτηματολόγιο: Εκ νέου παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων διόρθωσης – ενστάσεων κατά των προσωρινών διαγραμμάτων και πινάκων ανάρτησης της Π.Ε. Κοζάνης έως και την 25η Ιουνίου 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Δ.Σ. του Δ.Σ.Κ. ενημερώνει τα μέλη του ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων διόρθωσης / ενστάσεων των κατοίκων εσωτερικού κατά των προσωρινών διαγραμμάτων και πινάκων ανάρτησης της Π.Ε. Κοζάνης παρατάθηκε  εκ νέου έως και την 25η Ιουνίου 2019, ημερομηνία κατά την οποία λήγει η αντίστοιχη προθεσμία για τους κατοίκους εξωτερικού και για το Ελληνικό Δημόσιο.

ΕΚ ΤΟΥ Δ.Σ.