Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Eιρηνοδικείο Κοζάνης: Πράξη κας Προϊσταμένης Ειρηνοδικείου Κοζάνης με αριθμό 98/2021 περί επαναπροσδιορισμού υποθέσεων Ν. 3869/2010 που ματαιώθηκαν κατά τις δικασίμους της 3ης και 5ης Μαρτίου 2021 (ένα συνημμένο έγγραφο).

Eιρηνοδικείο Κοζάνης: Πράξη κας Προϊσταμένης Ειρηνοδικείου Κοζάνης με αριθμό 98/2021 περί επαναπροσδιορισμού υποθέσεων Ν. 3869/2010 που ματαιώθηκαν κατά τις δικασίμους της 3ης και 5ης Μαρτίου 2021 (ένα συνημμένο έγγραφο).