Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Ειρηνοδικείο Κοζάνης: Πράξη κας Προϊσταμένης με αριθμό 147/2021 περί αναστολής εργασιών Ειρηνοδικείου Κοζάνης για το χρονικό διάστημα από τη Δευτέρα, 19 Απριλίου 2021 έως και τη Δευτέρα, 26 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00 π.μ. (ένα συνημμένο έγγραφο).

Ειρηνοδικείο Κοζάνης: Πράξη κας Προϊσταμένης με αριθμό 147/2021 περί αναστολής εργασιών Ειρηνοδικείου Κοζάνης για το χρονικό διάστημα από τη Δευτέρα, 19 Απριλίου 2021 έως και τη Δευτέρα, 26 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00 π.μ. (ένα συνημμένο έγγραφο).