Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Eιρηνοδικείο Κοζάνης: Πράξη κας Προϊσταμένης Ειρηνοδικείου Κοζάνης με αριθμό 152/2021 περί επαναπροσδιορισμού υποθέσεων N. 3869/2010, που ματαιώθηκαν κατά τις δικασίμους της 14ης και 16ης Απριλίου 2021 (ένα συνημμένο έγγραφο).

Eιρηνοδικείο Κοζάνης: Πράξη κας Προϊσταμένης Ειρηνοδικείου Κοζάνης με αριθμό 152/2021 περί επαναπροσδιορισμού υποθέσεων N. 3869/2010, που ματαιώθηκαν κατά τις δικασίμους της 14ης και 16ης Απριλίου 2021 (ένα συνημμένο έγγραφο).