Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Ειρηνοδικείο Κοζάνης: Πράξη κας Ειρηνοδίκη με αριθμό 296/13-06-2021 περί αναστολής εργασιών για το χρονικό διάστημα από 14 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 21 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00 (συνημ).

Ειρηνοδικείο Κοζάνης: Πράξη κας Ειρηνοδίκη με αριθμό 296/13-06-2021 περί αναστολής εργασιών για το χρονικό διάστημα από 14 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 21 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00 (συνημ).
                         Κοζάνη, 13-6-2021

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ  

       Ταχ.Δ/νση: Δημοκρατίας 25

       Τ.Κ.: 50100
     Τηλέφωνο: 24610-28744, 24610-

22600

     FAX: 24610-28744

e-mail: [email protected]

 

      Αρ πράξης: 296/13-6-2021  

Προς

Το Δικηγορικό Σύλλογο Κοζάνης

 

Αφού λάβαμε υπόψη το άρθρ 1 παρ 1, αρ Α/Α 3 της υπ’αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 36587/10-6-2021 ΚΥΑ, ΦΕΚ Β΄ 2476/10-6-21, που αφορά τον τρόπο λειτουργίας των δικαστηρίων προς το σκοπό προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, στο σύνολο της Επικράτειας και το άρθρο 83 του ν. 4790/2021, με κύριο γνώμονα την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία του Ειρηνοδικείου Κοζάνης, καθώς και τη μεγαλύτερη δυνατή αποφυγή συγχρωτισμού, από τη Δευτέρα, 14 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 21 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00, η λειτουργία του Ειρηνοδικείου Κοζάνης θα γίνεται, όπως ορίζεται στην από 6-6-2021 προηγούμενη  πράξη μας.

 

                               Η Προϊσταμένη του Ειρηνοδικείου Κοζάνης

                                                ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΣΙΟΛΑ

                                                  Ειρηνοδίκης Α΄