Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Ειρηνοδικείο Κοζάνης: Πράξη κας Προϊσταμένης Ειρηνοδικείου Κοζάνης με αριθμό 162/2021 για το χρονικό διάστημα από τη Δευτέρα 10 Μαΐου 2021 και ώρα 06.00 έως και Δευτέρα 17 Μαΐου 2021 και ώρα 06.00 (συνημ).

Ειρηνοδικείο Κοζάνης: Πράξη κας Προϊσταμένης Ειρηνοδικείου Κοζάνης με αριθμό 162/2021 για το χρονικό διάστημα από τη Δευτέρα 10 Μαΐου 2021 και ώρα 06.00 έως και Δευτέρα 17 Μαΐου 2021 και ώρα 06.00 (συνημ).